Årbog 2016

Print
Årbogen fra Ærø Museum 2016 på 88 sider kan købes for 150 kr. plus evt. forsendelse.
Vi leverer Afhentes på Museet for kr 0,00
kr 150,00
Pris / kg:
Beskrivelse

Luksus, kræs og krambodsvarer i 1700-tallet

          I 1775 døde Albert Groth og hustruen Anne Michelsdatter med få dages mellemrum. Groth var købmand og efterlod ikke blot det berømte Philip Kocks hus i Ærøkøbing, Søndergade 36-40, men også sit varelager til arvingerne. Heldigvis kom landfogeden forbi og foretog en grundig registrering af varerne i Groths krambod. Og det var bestemt ikke småting, som Groth efterlod. Tobak, te og kaffe i rigelige mængder, men også alt fra krydderier, tøj og maling til midler, som kunne stimulere kønsdriften. Hvad Albert Groth efterlod af luksusvarer, kan man læse i den nye årbog fra Ærø Museum, som netop er udkommet. I artiklen under overskriften med de kryptiske varebetegnelser ”Cochenille, sassafras, safran og brocheret silke” fortæller Carsten Meyer om luksusvarer anno 1775.

          2017 er det store Luther-år, hvor man fejrer 500-året for Luthers opslag af sine 95 teser på døren til slotskirken i Wittenberg. I den anledning bringer årbogen Karsten Hermannsens artikel ”Ærøske tråde til Martin Luthers Sachsen”, hvor han skildrer den lutherske fyrste Hans den Yngres (545-1622) kamp for overhøjheden til kirkerne på Ærø.

          Fra Ærøs ældste historie fortæller Steen Agersø i ”Olde – landsby i 2000 år” om de fund, som han og Poul Andersen har gjort under en detektorundersøgelse af landsbyen Olde på Ærø. Det er spænde fund, som bringer ny viden for dagen om dagligliv og handel fra år 1 og frem til 1500-tallet.

          Fund kan også gøres i arkiverne. På Rigsarkivet i København ligger skipper i Ærøskøbing Hans Peter Webers dagbog. Fra 1740’erne og frem til sin død i 1794 førte Weber en dagbog, der tegner et portræt af Weber og som ikke mindst skildrer de mange små og store begivenheder i Ærøskøbing og andre steder i verden. I artiklen ”Skipper Hans Peter Webers optegnelser” tager Ole Mortensøn læserne med på en tur i Webers liv og verden.

          Ordet flækker bliver ofte anvendt som en negativ betegnelse for et lille bysamfund, men i hertugdømmet Slesvig var det en juridisk betegnelse for et mindre bysamfund, som havde privilegier på handel og håndværk, men som samtidig var underlagt myndighederne på landet. Ærø havde en flække og på et tidspunkt flækker. I Kim Furdals artikel ”Ærøske flækker” kan man stifte et nærmere kendskab til denne særlige type af byer på Ærø, som ikke fandtes i kongeriget Danmark. 

Enheder i boks:1